BEAP™ är ett web-baserat system för att styra en organisations marknadsföring och kommunikationstillgångar i linje med varumärkets mål.

Syftet är att ge företagsledningen en mycket god kontroll och överblick, och att genom ett lättanvänt verktyg få en organisation och dess medarbetare att göra rätt saker.

Effekten av BEAP™ är att man blir både träffsäker och kostnadseffektiv i de marknadsinvesteringar man gör, oavsett vilka kanaler man använder sig av.

I praktiken handlar det alltså om att utveckla varumärket, dess kännedom och dess ambassadörer i den riktning man bestämt sig för, samtidigt som man sparar pengar.

BEAP™ är utvecklat särskilt för varumärkesorienterade tillväxtföretag med geografisk spridning och många kontaktytor.